Vrienden van Fanfare WilhelminaDe stichting is middels een notariële akte in 1988 opgericht en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen.

Het doel van de stichting is steun te geven aan de muziekvereniging Fanfare Wilhelmina. Deze steun kan bestaan uit geldelijke, materiële en/of personele ondersteuning. Op dit moment bestaan de activiteiten in hoofdzaak uit:

  • barinkomsten
  • Wilhelmina on tour in juli
  • sfeerverlichtingsactie in december

Hiernaast kunnen en zullen acties ondernomen worden bij speciale gebeurtenissen, zoals bij lustrumfeesten en festivals waarbij de financiële risico's die bij dit soort evenementen aanwezig zijn worden gedragen door de Stichting Vrienden van Fanfare Wilhelmina. Hierdoor kan de fanfare bij een mogelijke flop niet in financiële problemen komen.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter:
Reinier Driessen Sr.
  • Secretaris:
Vacature
  • Penningmeester:
Jose Lamers


De organisatie van de diverse activiteiten is als volgt. Bij elke activiteit is een coördinator aanwezig die zorgt voor de nodige publicaties, een bemanning die de uitvoering doet en het financieel verslag van de activiteit bij de penningmeester uitbrengt.

Tenslotte worden de financiële resultaten van de diverse acties in een financieel jaarverslag samengevat en ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur van Fanfare Wilhelmina, waarna deze vervolgens decharge kan verlenen aan de penningmeester.

Het allerbelangrijkste voor de Stichting zijn toch de vrienden, in de meest brede zin van het woord, van onze fanfare die er voor zorgdragen dat we met z'n allen een bloeiende muziekvereniging hebben in de vorm van Fanfare Wilhelmina in Groesbeek

Natuurlijk kan de Stichting altijd extra hulp gebruiken bij de uitvoering van haar vele activiteiten. Heeft u wat vrije tijd over en zou u graag iets voor onze muziekvereniging willen betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Theo Hermsen, telefoon 024-3971914.