Fanfare Wilhelmina door de jaren heenHoewel over de jaren vanaf het moment van oprichting tot 1911 weinig over de vereniging  bekend is, staat onomstotelijk vast dat Fanfare Wilhelmina werd opgericht op 1 november 1898. Het initiatief tot oprichting van 'n muziekvereniging in Groesbeek ontstond naar aanleiding van de diverse georganiseerde festiviteiten rond de verjaardag van Prinses Wilhelmina op 31 augustus 1898 en de troonsbestijging door de prinses op 6 september 1898. Het ontbreken van een muziekkorps in Groesbeek werd toen als pijnlijk ervaren. Tegen deze achtergrond valt ook te verklaren waarom door de oprichters werd gekozen voor de naam "Fanfare Wilhelmina". Hiermee behoort Fanfare Wilhelmina tot een van de oudste verenigingen van Groesbeek.

De vroegste bekende statuten dateren uit 1912 en zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 1912. De officiële statutaire naam luidde: Vereniging Fanfare Wilhelmina. Als doelstelling werd in de eerste statuten omschreven: “het beoefenen der hoornmuziek, benevens bevorderen van een belangstellend en vriendelijk verkeer”. Muziek maken in een gezellige vereniging staat nu, vele jaren later, nog steeds heel hoog in ons vaandel !
 
Bij Koninklijk besluit van 26 augustus 1948 werden nieuwe statuten goedgekeurd met als naam: Muziek- en Toneelvereniging Wilhelmina. Vanaf de eerste jaren na oprichting tot medio zestiger jaren kende Wilhelmina naast de muziekafdeling een bloeiende toneelvereniging. In de loop der jaren werden veel toneelstukken op het podium gebracht, waarbij de fanfare vaak zorgde voor muzikale ondersteuning. Door de opkomst van de televisie en vele andere vormen van vrijetijdsbesteding, verloor de toneelafdeling in de zestiger jaren haar bestaansrecht.
In de bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 laatst goedgekeurde statuten behoudt de fanfare de verenigingsvorm en de ook nu nog goedgekeurde statutaire naam: Muziekvereniging Fanfare Wilhelmina. De doelstelling werd in deze jongste statuten als volgt beschreven: Het beoefenen van instrumentale muziek en de daaraan verwante vormen van amateuristische kunstbeoefening. Dat Wilhelmina in de geest van de statuten meer is dan beoefening van instrumentale muziek blijkt uit het feit dat de vereniging al sinds vele jaren drie elkaar ondersteunende afdelingen kent, namelijk:

 

 • Fanfare 
 •  opgericht in 1898
 • Tamboerkorps (Slagwerkgroep) 
 •  opgericht in 1948
 • Majorettekorps (Showgroep)
 •  opgericht in 1971
 •  beeindigd 2017
 • Leerlingenorkest
 •  opgericht in 2006
 •  Jongeren Percussie Groep
 •  opgericht in 2008
   In 1998 vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan met een scala aan activiteiten en met als hoogtepunt de jubileumreceptie en het jubileumconcert op 4 en 7 juni 1998. Ter ere van dit jubileum werd een jubileumboek uitgegeven: :"Fanfare Wilhelmina Groesbeek 1898-1998".
In de loop van haar lange bestaan heeft Fanfare Wilhelmina zowel perioden van bloei als perioden van neergang gekend. Het is te danken aan de innerlijke kracht van de vereniging en de grote inspanningen van talloze bestuurders, leden en sympathisanten, dat de vereniging in de 20ste eeuw niet alleen overeind wist te blijven, maar ook steeds weer tot bloei wist te komen.
De auteurs van het eerder genoemde jubileumboek beschrijven dat als volgt: “Ondanks de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen sinds haar oprichting, bewijst Fanfare Wilhelmina anno 1998 nog steeds volop haar bestaansrecht. Trouwens, het is toch ondenkbaar: een dorp zonder fanfare!”


Fanfare Wilhelmina ontving inmiddels de volgende eretekenen:

 • op 30 augustus 1950 de Gedenkpenning in Brons van de Gemeente Groesbeek
 • op 4 augustus 1954 de Gedenkpenning in Zilver van de Gemeente Groesbeek bij gelegenheid van het bereiken van de "vaandelafdeling" van de Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen.
 • op 28 maart 1978 de Erepenning van Verdienste van Hare Majesteit Koningin Juliana van het 80-jarig bestaan van de fanfare.
 • op 11 mei 1998 de Koninklijke Erepenning toegekend door Hare Majesteit Koningin Beatrix bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de fanfare.

Diegenen die belangstelling hebben om meer te lezen over de geschiedenis van onze muziekvereniging en de personen die daarin van grote betekenis zijn geweest, verwijzen wij graag naar ons jubileumboek: "Fanfare Wilhelmina 1898-1998".